Základní modulu systému LEGO MINDSTORMS

Stavebnice LEGO Mindstorms NXT Education obsahuje kromě pasivních kostiček i několik základních modulů, které lze navzájem pospojovat do funkčního systému. Hlavním prvkem, který řídí činnost ostatních je „Řídící kostka NXT". Ta obsahuje mikropočítač, do kterého lze nahrát program. Pomocí programu je možné získávat údaje ze senzorů, ty dále zpracovávat a využít například pro řízení krokových motorů.

Mezi základní moduly patří:

 

Pro detailní informace o jednotlivých modulech klepněte na příslušný název v menu, nadpis článku či odkaz Celý článek...

Interaktivní servomotor

motor_smallServomotor je jedním z nejvíce využívaných výstupních zařízení stavebnice LEGO. Vždyť bez něj bychom nemohli vytvářet žádné řízené pohyblivé části. Neexistovala by autíčka, vozíky, roboti a také stroje.

Servomotor ale také může sloužit jako vstupní zařízení neboť informuje o úrovni natočení. Každý motor má vestavěný rotační senzor, který mu umožňuje přesnější ovládání robota. Rotační senzor měří otáčení motoru ve stupních (s přesností +/- jeden stupeň) nebo v počtech celých otáček. Jedno otočení odpovídá 360 stupňům, takže pokud nastavíte motor na otočení o 180 stupňů, provede jeho hřídel půl otáčky.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.33 (6 hodnocení)

Řídící jednotka NXT

NXT_small

Hlavním aktivním prvkem stavebnice LEGO NXT, který využijete v téměř každé úloze, je bezesporu řídící jednotka. Vzhledem ke svému tvaru bývá v literatuře oficiálně nazývána Řídící kostkou NXT. Bylo by milné se domnívat, že se jedná jen o jakousi krabičku s procesorem. Ve skutečnosti je složena z několika univerzálních i specializovaných modulů, které mezi sebou komunikují pomocí systému několika sběrnic. Každý vnitřní modul se tak stará o to, co nejlépe umí.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.43 (7 hodnocení)

Spojovací kabely NXT

kabel small2

Standardizované kabely jsou naprosto nezbytné pro jakoukoliv práci se stavebnicí LEGO Mindstorms NXT. Používají se k připojení všech modulů, senzorů a motorů k řídící kostce. V základní stavebnici se nachází sada sedmi těchto kabelů. Další rozšiřující sady se dají dokoupit.

Kabely se standardně vyrábějí ve třech délkách: 20, 35 a 50 cm. Speciálně lze objednat i sadu kabelů o délkách 12, 16, 70 a 90 cm.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.17 (6 hodnocení)

Ultrazvukový senzor

ultrazvuksensor_smallUltrazvukový senzor je jedním ze dvou standardních modulů, které robotu umožňují vidět (druhým senzorem je senzor světelný). Díky "očím" může robot nejen hledat předměty, vyhýbat se překážkám, měřit vzdálenost ale i zaznamenávat pohyb. Vzdálenosti nejbližšího předmětu v maximálním rozsahu 0 do 255 cm můžeme zjišťovat buď v palcích nebo v centimetrech a to  s přesností ± 3 cm.

Ultrazvukový senzor využívá stejných principů jakých využívají netopýři pro orientaci v prostoru a zjištění potravy. Senzor vyšle akustickou vlnu o vysoké frekvenci (pro lidské ucho neslyšitelná) a počítá dobu za kterou se mu vlna odražená od nějakého předmětu vrátí. Z doby následně vypočítá vzdálenost. Čím blíže budou předměty, tím menší tato doba bude. Princip je obdobný ozvěně.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.43 (7 hodnocení)

Zvukový senzor

sensorzvuk small

Tento mikrofonní modul funguje jako detektor intenzity zvuku. Intenzitu měří jak s decibelech (dB) a poskytuje i jejich procentuální vyjádření hlasitosti (dBA). Senzor zaznamenává jak hlasité, tak i poměrně tiché zvuky blížící se šumu v místnosti. Pro přiblížení 4-5% odpovídá tichu v obývacím pokoji, 5-10% odpovídá vzdálenému hovoru, 10-30% je hovor v blízkosti senzoru (1m), 30-100% odpovídá hlučnosti v prostředí s hlasitou hudbou.

Hodnotu zjištěnou zvukovým senzorem může programově porovnávat s vlastním procentuálním nastavením pomocí podmínek reprezentovaný znaménky ">" (větší) nebo "<" (menší).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.29 (7 hodnocení)

Světelný senzor

sensorsvetlo smallTento modul je jedním ze dvou standardních modulů, které robotu umožňují vidět (druhým senzorem je senzor ultrazvukový). Světelný senzor umožňuje robotu rozlišovat nejen světlo a tmu, ale i měřit intenzitu odraženého světla. Díky tomu můžeme nejen měřit intenzitu světla v místnosti ale i rozpoznávat skupiny barev jednotlivých povrchů. Intenzita barevných odstínů i samotná intenzita světla je načítána v procentech.

Světelný senzor může porovnávat vnější intenzitu světla se svým vlastním procentuálním nastavením pomocí podmínek reprezentovaný znaménky ,,>" (větší) nebo ,,<" (menší).

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.57 (7 hodnocení)

Dotykový senzor

sensordotyk small

Tento modul funguje jako tlačítko vracející logickou hodnotu True / False (pravda / nepravda). Dotykovému senzoru můžeme přiřadit tři různé akce:

  • Pressed (zmáčknutí),
  • Released (uvolnění),
  • Bumped (zmáčknutí a opětovné uvolnění).

Senzor je umístěn ve standardním krytu, stejně jako většina NXT senzorů proto, aby se mohly vzájemně na určitém místě zaměňovat. Senzor se připojuje do klasického portu určeného pro NXT senzory a používá standardní NXT kabel libovolné délky.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (7 hodnocení)