KURZ: Matematické operace

Seznam článků kapitoly

  1. Logické matematické operace
  2. Sčítání, odčítání, násobení a dělení
  3. Kontrola intervalů
  4. Goniometrické a pokročilé matematické funkce
  5. Náhodná čísla

Úvod

V některých případech potřebujeme při programování rozhodnout, jaký je vztah mezi dvěma výrazy či proměnnými. K tomuto účelu můžeme použít Logické matematické operace. Stejnojmenný článek popisuje nejčastěji používané operace v obou programovacích prostředích spolu s praktickými ukázkami.

Sčítání, odčítání, násobení a dělení jsou základní matematické operace, které v programování využijeme. V této kapitole naleznete pravidla pro jejich využití spolu s příslušnou syntaxí. Všechny operace jsou navíc doplněny o praktické rady a ukázky, které by vám měly v začátcích práci s matematickými operacemi usnadnit.

Porovnávání hodnot uložených v proměnných, konstantách nebo zjištěných senzory používáme v programování velmi často. Některé úkony robota budeme chtít provádět pouze v určité situaci nebo v případě zjištění určitého rozpětí hodnot. V kapitole Kontrola intervalů se dozvíte, jakým způsobem se v programovacích prostředích provádí porovnávání hodnot a vyjadřování jejich rozpětí neboli intervalů.

Při programování robotické stavebnice nebudeme provádět pouze základní matematické operace, ale při vytváření složitějších programových konstrukcí a výpočtů také goniometrické, cyklometrické a další funkce. Jedná se například o programy, ve kterých budeme počítat s úhly a základní matematické operace by nám zde nevystačily. O těchto funkcích pojednává kapitola Goniometrické a pokročilé matematické funkce.

Generování Náhodných čísel není v programování tak často využívané, můžeme ho ovšem použít pro generování hodnot, které budou robotovi zasílány a budou tak ovlivňovat jeho chování, které bude předem nespecifikované. Můžeme tak ovlivnit směr, kterým se vydá poté, co zjistí, v jakém prostoru před ním nestojí žádná překážka. Robot následně náhodně zvolí směr, kterým se rozjede.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (4 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.