KURZ: Programovací prostředí a jeho ovládání

Seznam článků kapitoly

  1. Orientace v programovacím prostředí
  2. Založení a uložení nového programu
  3. Aktualizace firmware
  4. Export programu do robotické stavebnice
  5. Správa paměti robotické stavebnice

Úvod

Každý uživatel, který se pustí do práce s robotickou stavebnicí se dříve či později setká se softwarem, který je určen pro tvorbu ovládacích programů. Tento kurz Vám umožňuje seznámit se s jednotlivými konstrukty robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT i novější LEGO MINDSTORMS EV3 a principy práce s nimi aplikuje v programovacích protředích NXT-G, RobotC a EV3. V následující úvodní kapitole se seznámíte se základními informacemi o zmíněných programovacích prostředích a získáte nezbytné znalosti o úkonech, které předcházejí samotnému programování.

Pokud začnete pracovat s kterýmkoliv programem, který je pro Vás nový a neznámý, první o co se budete snažit, je získání základních znalostí o jeho uspořádání a částech, z kterých se skládá. Budete se pokoušet pochopit k čemu která sekce slouží a jaké možnosti skýtá. K získání základního přehledu v obou programovacích prostředích Vám poslouží článek s názvem Orientace v programovacím prostředí, kde naleznete obecné informace o sekcích, z kterých se programovací prostředí skládají a jaké možnosti uživateli nabízí.

Jestliže jste se již zorientovali v programovacích prostředích, ale nemáte žádné zkušenosti s programováním ani z některého jiného prostředí, tak Vás prvními kroky při vytváření nového programu provede článek s názvem Založení a uložení nového programu, který se zabývá vytvořením nového, prázdného souboru a jeho uložením před započetím samotného programování.

Před samotným vyzkoušením a nahrátím programu do řídící jednotky je nutné používat aktuální verzi firmware programovacího prostředí. Postup při jeho stažení a umístění volby pro nahrání popisuje článek Aktualizace firmware.

Hotový program je nutné pro jeho vyzkoušení exportovat do řídící jednotky. V článku Export programu do robotické stavebnice naleznete možnosti exportu v obou programovacích prostředích, postup a umístění voleb pro export v menu prostředí.

Během nahrávání rozsáhlejších programů do řídící jednotky může nastat situace, že v jednotce již nebude volný paměťový prostor. Pro získání informací o míře zaplnění paměti a pro práci s pamětovým prostorem existuje v obou programovacích prostředích souborový manažer. Popis jeho sekcí a možnosti použití naleznete v článku Správa paměti robotické stavebnice.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.80 (5 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.