KURZ: Párování přístrojů

Řídící jednotka stavebnice LEGO Mindstorms NXT obsahuje Bluetooth modul, pomocí nějž je možné bezdrátově připojovat jiná zařízení jako další řídící kostky, mobilní telefony a jiné. Umožňuje uživateli také zasílat a přijímat bezdrátově zprávy (více v kapitolách Zasílání zpráv pomocí Bluetooth a Příjem a vyhodnocování zprávy).

Párování přístrojů V PROGRAMOVACÍCH PROSTŘEDÍCH

NXT-G

Blok pro párování dalšími zařízeními

Rozcestník


UMÍSTĚNÍ BLOKU

Programový blok BluetoothDragged Bluetooth, který slouží k párování zařízení pomocí zařízení bluetooth, je umístěn v paletě icon completeComplete > Advanced Advanced.

Bluetooth blok

 

POPIS BLOKU

Blok BluetoothDragged Bluetooth obsahuje celkem čtyři konektory pro propojení s dalšími programovými bloky:

Action Action - port, který vyjadřuje, jakou akci chceme s blokem provádět. Jeho rozsah hodnot je 0-3 (0 = Turn On (zapnout), 1 = Turn Off (vypnout), 2 = Initiate Connection (zahájit připojení), 3 = Close Connection (ukončit připojení).

connect Connect To - označuje název zařízení, ke kterému se chceme pomocí bluetooth připojit (port je aktivní pouze v případě, že je zvolena volba Initiate Connection (zahájit připojení)).

Number Connection Number - číslo (1-3), které chceme připojovanému zařízení přiřadit (slouží k identifikaci zařízení a je aktivní pouze v případě, že je zvolena volba Initiate Connection (zahájit připojení)). 

DisconnectFrom Disconnect From - číslo zařízení (0-3), od kterého se chceme odpojit (ukončit bluetooth komunikaci). 

 

PARAMETRY BLOKU

Zapnutí a vypnutí Bluetooth

Bluetooth turn on

Akce, kterou chceme ze zařízením Bluetooth provádět volíme v sekci Action. Zvolíme-li zapnutí (Turn On) nebo vypnutí (Turn Off), provede se pouze spuštění, či vypnutí zařízení. Žádný jiný parametr nemáme k dispozici.

Bluetooth initiate connection

Vybráním volby pro zahájení připojení (Initiate Connection) se aktivují tři parametry.

Connect To: pole sloužící k zadání volitelného názvu zařízení, ke kterému se budeme pomocí Bluetooth připojovat.

Connection: číslo, které zařízení, ke kterému se budeme připojovat přiřadíme (1-3).

Contacts: pole, ve kterém jsou zobrazena všechna dostupná a spuštěná zařízení, ke kterým je momentálně možné se pomocí Bluetooth připojit.

Bluetooth close connection

U akce, která provádí ukončení připojení (Close Connection), se zobrazí dva další parametry.

Disconnect From: seznam, který obsahuje čísla, pod kterými jsou jiná zařízení připojena (bylo zvoleno během připojování). Vybrání čísla je první možnost, jak identifikovat zařízení, které má být odpojeno.

Connections: pole, ve kterém se zobrazují všechna připojená zařízení (jejich číslo a název). Vybrání zařízení v tomto poli je druhá možnost identifikace odpojovaného zařízení.

RobotC

PŘÍKAZY a metody pro práci s bluetooth

Pro ovládání a využívání Bluetooth v programovacím prostředí RobotC existuje velké množstí příkazů. Ukážeme si několik základních, které nám postačí k vyhledání, připojení a realizaci komumikace dvou zařízení pomocí vestavěného Bluetooth modulu.

Rozcestník


Zapnutí a vypnutí Bluetooth

Aktivovat či deaktivovat Bluetooth modul můžeme v programovacím prostředí RobotC pomocí jediného příkazu. Pro zapnutí využijeme příkaz setBluetoothOn() a naopak pro vypnutí setBluetoothOff(). Zapnutím se modul pouze uvede do pohotovostního režimu, vypnutím dojde k opačnému procesu.

 
setBluetoothOn(); // Zapne Bluetooth.
setBluetoothOff(); // Vypne Bluetooth.
 

Vyhledávání dostupných Bluetooth zařízení

Předtím, než začneme naše zařízení připojovat k jinému pomocí Bluetooth, musíme toto zařízení vyhledat. Během procesu vyhledávání jsou zjišťována všechna dostupná zařízení s Bluetooth. Vyhledávání je realizováno pomocí příkazu btSearch() po dobu 30 sekund.

 
btSearch(); // Vyhleda dostupna Bluetooth zarizen.
 

Připojení zařízení

Po dokončení vyhledávání dostupných zařízení, již můžeme některé z nich k našemu NXT zařízení připojit. Navázání spojení se provádí příkazem btConnect(nPort, sFriendlyName). Příkaz má dva parametry, které musí být zadány. Prvním z nich, je pořadové číslo portu, ke kterému je zařízení připojováno v rozmezí 1-3. Druhý parametr je volitelný a uživatel zde zadává název zařízení ke kterému se připojuje. Název je využíván pouze pro potřeby uživatele a lepší orientaci ve výsledném programu.

 
btConnect(1, "NXT2"); // Pripoji zarizeni k jednotce pojmenovane "NXT2" pod radovym cislem portu 1.
 

Odpojení zařízení

Dokončíme-li práci s Bluetooth zařízením, budeme potřebovat zařízení softwarově odpojit. Programovací prostředí k tomuto procesu nabízí dva příkazy. Prvním z nich je btDisconnect(), jehož parametrem uvedeným v závorce je číslo portu (1-3), ke kterému je zařízení, které chceme odpojit, připojeno. Tento příkaz nám tak umožňuje odpojovat pouze vybrané zařízení pouze pomocí určení portu, ke kterému je připojeno.

Druhý příkaz pro odpojení Bluetooth zařízení řeší případ, kdy k naší NXT jednotce máme připojeno více zařízení a chceme jejich činnost ukončit hromadně. Příkaz se nazývá btDisconnectAll(). Jeho použitím docílíme odpojení veškerých připojených zařízení na všech portech (1-3).

 
btDisconnect(1); // Odpoji zarizeni na portu 1.
btDisconnectAll(); // Odpoji vsechna zarizeni na vsech portech.
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.