KURZ: Zasílání zpráv pomocí Bluetooth

Řídící kostky nebo jiná zařízení obsahující Bluetooth modul mezi sebou mohou komunikovat bez nutnosti propojení pomocí kabelu nebo prostřednictvím počítače. Zprávy zasílané bezdrátově musí být nejprve správně definovány a následně odeslány. Definováním je myšleno zvolení správného datového typu, kterého zpráva, kterou se chystáme odeslat, nabývá. Samotné odeslání je poté realizováno způsobem specifickým pro každé programovací prostředí.

Zasílání zpráv V PROGRAMOVACÍCH PROSTŘEDÍCH

NXT-G

Blok pro zasílání zpráv

Rozcestník


UMÍSTĚNÍ BLOKU
Programový blok FPMessageWriteDraggedSend Message sloužící k odeslání zprávy pomocí Bluetooth nalezneme v paletě icon completeComplete > ActionAction.

Bluetooth send message

 

POPIS BLOKU

Blok FPMessageWriteDragged Send Message obsahuje celkem pět konektorů pro propojení s dalšími bloky:
connect Connection - port označující číslo zařízení, ke kterému je zařízení z něhož je zpráva odesílána, připojeno (0-3).

Mailbox Mailbox - označuje číslo příjemcovy schránky pro vložení zprávy (1-10).

TextIn Text - zpráva v podobě datového typu Text.

NumberIn Number - zpráva v podobě datového typu Number.

BooleanIn Logic - zpráva v podobě datového typu Logic.

 

PARAMETRY BLOKU

Bluetooth send message vyber

Pro odesílání zprávy pomocí Bluetooth v programovacím prostředí NXT-G má uživatel na výběr z tří typů zpráv. Výběr nalezne v sekci Message. Jedná se o možnosti Text, Number a Logic.

  • Text - nabývá datového typu Text (maximální rozsah = 58 znaků).

  • Number - nabývá datového typu Number (možný rozsah -2 147 483 648 - 2 147 483 647).

  • Logic - nabývá datového typu Logic (může nabývat hodnot True (pravda) nebo False (nepravda)).

 
Bluetooth send message block

Connection: sekce pro volbu portu označujícího číslo zařízení, ke kterému je zařízení z něhož je zpráva odesílána, připojeno (0-3).

Message: slouží pro zvolení datového typu odesílané zprávy a zadání jejího obsahu (hodnoty).

Mailbox: sekce pro výběr čísla schránky pro vložení zprávy (1-10).

RobotC

PŘÍKAZY PRO zasílání zpráv pomocí bluetooth

Rozcestník


Odeslání zprávy

K připojenému zařízení s Bluetooth modulem je možné v programovacím prostředí RobotC zaslat zprávu dvěma způsoby. Jednodušším z nich je příkaz sendMessage(). Tento příkaz umožňuje odeslat jednoduchou zprávu o délce 16 bitů. Pro použití vyžaduje zadat do závorky parametr v rozsahu od -32 767 do +32 767. Číslo vyjadřuje ID odesílané zprávy. Při použití je nežádoucí zadávat jako parametr číslo 0. Uvedením tohoto parametru vyjadřujeme, že odesílaná zpráva je prázdná.

 
sendMessage(IDzpravy); //Odesle zpravu pomoci Bluetooth.
 

Širší možnosti skýtá použití příkazu sendMessageWithParm(). Oproti předchozímu příkazu umožňuje odesílat tři hodnoty, každou o maximální délce 16 bitů. Může být využit například při bezdrátovém zasílání hodnot snímaných senzory jinému zařízení. Stejně jako u příkazu sendMessage(), je i zde nežádoucí použít jako parametr číslo 0.

 
sendMessageWithParm(IDzpravy, parametr1, parametr2); //Odesle zpravu o trech hodnotach pomoci Bluetooth.
 

Další funkce k odeslání zprávy

Rozšířenou možností odeslání zprávy pomocí Bluetooth je příkaz cCmdMessageWriteToBluetooth(nQueueID, nXmitBuffer, nSizeOfMessage). Jeho funkce je taková, že odešle zprávu dané délky uloženou v příslušné proměnné, pod vlastním ID mailboxu. Všechny tyto tři aspekty jsou povinnými parametry příkazu.

 
cCmdMessageWriteToBluetooth(IDzpravy, promenna, delka_zpravy); //Rozsirujici prikaz k odesilani zprav pomoci Bluetooth.
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.