Slučovač tlakových senzorů

multiplexer small

NXT Multiplexor umožňuje zapojení až čtyř NXT Touch senzorů pouze na jeden senzorový port. NXT programovací prostředí pak může číst stavy jednotlivých tlačítek stejně jako jejich kombinace pouze pomocí jednoho příkazu případně bloku. Tento Lego prvek slouží například k tvorbě ovladače pro roboty.

Zapojení senzorů

Čísla portů u tohoto slučovače jsou mechanicky dané a nelze je měnit. Tyto čísla odpovídají číslům portů, ke kterým pak přistupuje program pomocí bloku Touch Senzor MUX. Tento blok jako celek potom vrací logickou hodnotu (True/False) podle toho zda je nastavená kombinace stisku tlačítek dodržena či ne. Rozmístění vstupů pro tlačítka je pak vidět na obrázku.

DiagramRozbocovac

Port s názvem NXT by měl být připojen k senzorovému portu na kostce. K ostatním portům se připojují až 4 Touch senzory.

*POZOR - Slučovač tlakových senzorů pracuje pouze s NXT Touch senzory. Jiné senzory zapojené do něj nebudou pracovat.

Programování


V prostředí NXT Programming se se slučovačem pracuje jako se senzorem a konfiguruje se pomocí bloku Touch Senzor MUX. Tento blok pak při prvním přidání vypadá následovně.

Rozbocovac1

1. Nejprve je třeba jako u všech senzorových bloků nastavit port, ke kterému je součástka připojena. V tomto případě se jedná o výstup portu NXT na slučovači.

2. Zvolte vytouženou kombinaci tlačítek, při které bude blok vracet logickou hodnotu True. Při nastavování máme tři možnosti. True (když je tlačítko stisknuté), False (když není stisknuté), Ignore (pokud je tlačítko úplně ignorováno a na jeho stavu tedy nezáleží). Pokud tedy nějaký port není zapojen je lepší ho ignorovat.

Mezi jednotlivými tlačítky se pak aplikuje logická funkce součinu tedy AND. Výsledek této funkce je pak vrácen na výstupní logicý port tohoto bloku. Na následujícím obrázku je příklad nastavení tohoto bloku.

Rozbocovac2

V tomto případě, aby byla podmínka splněna a blok vracel True musí být tlačítka v tomto stavu:

1. Musí být stisknuto.

2. Nesmí být stisknuto.

3. Musí být stisknuto.

4. Jeho stav je ignorován a nebo není vůbec zapojeno.

Blok Touch Senzor MUX

Stejně jako ostatní senzory i tento má mnoho vstupů a výstupů, na které je možné napojit datové kabely v programovacím prostředí NXT Programming. Po rozkliknutí vypadá blok takto:

RozbocovacBlock

1. Port, ke kterému je zapojen "NXT" výstup multiplexoru.

2. Stav senzoru na portu 1 slučovače. (True/False, True-stisknut,False-nestisknut)

3. Stav senzoru na portu 2 slučovače. (True/False, True-stisknut,False-nestisknut)

4. Stav senzoru na portu 3 slučovače. (True/False, True-stisknut,False-nestisknut)

5. Stav senzoru na portu 4 slučovače. (True/False, True-stisknut,False-nestisknut)

6. Neupravená číselná hodnota vracející kombinace stisku touch senzorů. (0-15)

7. Výsledná logická hodnota funkce podle nastavení bloku. (True/False)

8. První podmínka logické funkce v nastavení bloku. (0-True,1-False,2-Ignored)

9. Druhá podmínka logické funkce v nastavení bloku. (0-True,1-False,2-Ignored)

10. Třetí podmínka logické funkce v nastavení bloku. (0-True,1-False,2-Ignored)

11. Čtvrtá podmínka logické funkce v nastavení bloku. (0-True,1-False,2-Ignored)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.