KURZ: Světelné kostky a signalizace tlačítek řídící jednotky

KAPITOLY

Základní sada stavebnice LEGO MINDSTORMS NXT obsahuje světelné kostky, které jsou opatřeny vláknovou žárovkou. Kostky jsou napájeny 9V a jejich stálý odběr je 30mA. Jedná se o výstupní zařízení a tudíž jsou k řídící jednotce připojeny pomocí jednoho ze vstupních portů (A, B nebo C). Připojují se pomocí redukčního kabelu RCX, který zajišťuje kompatibilitu mezi starší a novější verzí rozhraní pro připojení senzorů.

Novější stavebnicí LEGO Mindstorms EV3 již nejsou světelné kostky podporovány. Tento typ signalizace byl nahrazen a nově obsahuje řídící jednotka podsvícení svých tlačítek, které je možné využít jako vnější světelnou signalizaci. Ovládání podsvícení je možné pomocí příslušného bloku v programovacím prostředí EV3. V záložce EV3 níže se tak již nevěnujeme světelným kostkám, ale popisujeme práci se světelnou signalizací řídící jednotky v tomto programovacím prostředí.

Práce se světelnými kostkami v programovacích prostředích

NXT-G

BLOK PRO OVLÁDÁNÍ světelných kostek

Rozcestník


Umístění bloku

Blok LightDragged Lamp pro ovládání světelných kostek se nachází v paletě icon complete Complete > ActionHilight Action.

Kostky rozbaleny

 

Popis bloku

Programový blok LightDragged Lamp obsahuje šest konektorů pro připojení dalších bloků:

Port Port - značí výstupní port, ke kterému je kostka připojena.

Action Action - vyjadřuje, zda je žárovka kostky rozsvícena či nikoliv.

Intensity Intensity - udává hodnotu intensity světla (0 - 100).

Aktuální nastavení bloku udávají tři ikonky. Vpravo nahoře je zobrazen port, ke kterému je kostka připojena (A, B nebo C). Ve spodní části poté signalizace, zda je kostka rozsvícena či není (On nebo Off). Poslední, umístěná vpravo dole udává nastavenou intenzitu světla.

 

Parametry bloku

Kostky blok

Port: označuje, ke kterému výstupnímu portu je kostka připojena (A, B nebo C).

Action: nastavení, zda je LED dioda umístěná na kostce rozsvícena (On) nebo zhasnuta (Off).

Intensity: tažítkem nastavitelná hodnota intensity světla LED diody (0 - 100). 

RobotC

Příkazy pro práci se světelnými kostkami

Světelné kostky opatřené vláknovou žárovkou nenabízí příliš mnoho funkcí, jelikož jejich hlavní určení je spíše v podobě signalizátoru nějakého jevu. Při jejich ovládání tedy pracujeme hlavně s nastavením intenzity svitu a dobou po kterou žárovka svítí.

Rozcestník


Nastavení intenzity svitu kostek

Ovládání světelných kostek v programovacím prostředí RobotC se provádí obdobným způsobem, jako ovládání chodu motoru. K nastavení intenzity světla slouží příkaz motor[], u nějž v závorce definujeme, k jakému výstupnímu portu kostky, ho pomocí RCX kabelu připojujeme. Číselnou hodnotou na stupnici 0 - 100 poté udáváme samotnou intenzitu světla.

 
motor[motorB] = 100; // Kostka je pripojena k portu B a sviti s maximalni intenzitou.
 

Ovládání doby svitu kostek

U světelné kostky je možné ovládat dobu, po kterou je její žárovka rozsvícena či zhasnuta. K načasování podobných jevů slouží příkaz wait1Msec(). Jeho pomocí můžeme v milisekundách určit dobu, po kterou se daný úkon bude provádět. Tímto způsobem je možné přesně nastavit sekvence, po které bude světlo svítit či bude zhasnuto nebo dosáhnout rozblikání diody.

 
motor[motorA] = 100; // Kostka je pripojena k portu A a sviti s maximalni intenzitou svetla.
wait1Msec(4000); // Doba svitu kostky je ctyri sekundy.
motor[motorA] = 0; // Po ctyrech sekundach dioda kostky zhasne.
wait1Msec(4000); // Po dobu ctyr sekund je dioda kostky zhasnuta.
motor[motorA] = 100; // Po uplynuti doby ctyr sekund po ktere byla dioda kostky zhasnuta se opet rozsviti s maximalni intenzitou.
wait1Msec(4000); // Dioda svetelne kostky bude opet svitit po dobu ctyr sekund a pote zhasne.
 

EV3

Blok pro práci se světelnou signalizací řídící jednotky

Rozcestník


Umístění bloku pro světelnou signalizaci řídící jednotky

Programový blok Brick Status Light je umístěn v paletě Action Action

UMISTENI LIGHT


Změna režimu programového bloku

Programový blok Brick Status Light můžeme využívat ve třech základních režimech. Přepínání mezi nimi se provádí pomocí tlačítka v levé spodní části bloku (červeně zvýrazněno).

STATUS LIGHT REZIMY


Režimy programového bloku

Off (vypnuto)

Režim, pomocí kterého je možné vypnout aktivní světelnou signalizaci řídící jednotky.

STATUS LIGHT OFF

 

 

On (zapnuto)

Režim pro zapnutí světelné signalizace řídící jednotky. Programový blok obsahuje v tomto režimu dva vstupní porty.

STATUS LIGHT ON

Identification 017 Color Yellow Colour - výběr barvy světelné signalizace. Na výběr máme ze tříbarev (viz obrázek níže).

STATUS LIGHT BARVY

Identification 516 Pulse Pulse - pokud je hodnota nastavena na True (pravda) světlo pulzuje, v opačném případě nikoliv.

 

 

Reset (resetování)

Režim, který znovu aktivuje výchozí světelnou signalizaci chodu programu (zelené blikající světlo).

STATUS LIGHT RESET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.50 (2 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.