KURZ: Vytvoření proměnné nebo konstanty

Během programování nepracujeme pouze s příkazy, ale také s hodnotami, které v příkazech používáme. Tyto hodnoty ukládáme do proměnných či konstant. Jedná se o úložiště informace a dat. Pro každou proměnnou musí být v paměti rezervován paměťový prostor. Kolik datového prostoru pro použítí definované proměnné potřebujeme, určujeme deklarováním datového typu, kterého proměnná nabývá (více v kapitole Datové typy). I když se v dnešní době nemusíme díky velké kapacitě pamětí ohlížet na to, zda disponujeme dostatkem paměťového prostoru, je vhodné deklarování proměnné či konstanty důležitou věcí. Nevhodnou volbou datového typu bude naše proměnná v paměti zaujímat zbytečně velký prostor, než který by ve skutečnosti pro její použití stačil. Správné použití proměnných či konstant a jejich deklarace je tak vizitkou programátora a také nepsaným pravidlem při vytváření budoucího programu.

Vytváření proměnných či konstant v PROGRAMOVACÍCH PROSTŘEDÍCH

NXT-G

Použití proměnných a konstant

Rozcestník


Definování proměnné nebo konstanty

Volbu pro nadefinování nové proměné či konstanty nalezneme v horní liště menu v záložce Edit pod volbami Define Variables (pro proměnné) a Define Constants (pro konstanty).

Definovani promenne

Po kliknutí na možnost Define Variables (definování proměnných) se otevře nové dialogové okno pro její vytvoření či editaci. V defaultním nastavení programovacího prostředí jsou již nadefinovány tři proměnné, od každého datového typu jedna. Definování proměnné se provede kliknutím na tlačítko Create. Následně je nutné zadat název proměnné a zvolit, jakého bude datového typu.

Variable definovani

Deklarace konstanty se provádí vybráním možnosti Define Constants (definování konstant). Po zvolení se otevře příslušné dialogové okno. Konstanta, narozdíl od proměnné, nabývá určité hodnoty. Kromě jejího jména (Name) a datového typu (Datatype), je tedy nutné zadat ještě hodnotu, které bude nabývat (Value). Pracovat s konstantami lze pomocí tří tlačítek. Create slouží k vytvoření nové konstanty, Edit k úpravě již existující a Delete k odstranění.

Constant definovani


Umístění bloku

Programový blok pro vytvoření nové proměnné se nazývá VariableDragged Variable a nalezneme ho v paletě  icon complete Complete > Data Data.

 

POUŽITÍ PROMĚNNÉ PRO ČTENÍ 

 

Variable blok

 

Blok  VariableDragged Variable je možné využít ke čtení hodnoty, kterou máme v proměnné uloženou nebo k zápisu do ní. Pokud ho chceme využít pro čtení, musíme v parametrech bloku, v sekci Action, zaškrtnout volbu Write. U programového bloku se v tomto případě zpřístupní pouze výstupní konektor pro propojení s dalšími bloky. Jeho využitím můžeme číst hodnotu uloženou v proměnné a využívat ji dále v našem programu.

 

Použití proměnné pro zápis

 

promenna zapis

 

Pokud v parametrech bloku VariableDragged Variable v sekci Action zaškrneme volbu Write, zvolíme, že budeme proměnnou používat pro zápis. Díky tomu se zpřístupní jak vstupní, tak výstupní konektor bloku. Můžeme tak do proměnné ukládat například hodnoty snímané senzorem, které pak dále využijeme nebo výsledků různých výpočtů.

 

Popis bloku

Programový blok pro použití proměnné má pouze jeden konektor pro propojení s dalšími bloky.

Number Value - vyjadřuje hodnotu pro čtení proměnné nebo zápis do ní.

 

Parametry bloku

Variable

List: seznam nadefinovaných proměnných, ze kterých je možné volit (Name označuje její název, Type datový typ proměnné).

Action: volba, kterou vyjadřujeme, zda se bude z proměnné číst nebo se do ní bude zapisovat.

Value: pole, které slouží k zadání hodnoty proměnné (sekce je aktivní pouze v případě vybrání zápisu (Write) v sekci Action.

 


Použití konstanty

Programový blok pro vytvoření nové konstanty nazývá ConstantDragged Constant a nalezneme ho v paletě  icon complete Complete > Data Data.

Constant blok

 

POPIS BLOKU

Programový blok pro použití konstanty má pouze jeden konektor pro propojení s dalšími bloky.

NumberValue - vyjadřuje hodnotu pro čtení konstanty nebo zápisu do ní.

 

PARAMETRY BLOKU

Constant

Action: sekce, ve které si volíme, zda chceme použít již nadeklarovanou kontantu ze seznamu (Choose from list) nebo vytvořit vlastní (Custom). Sekce je aktivní pouze v případě, že existuje alespoň jedna již nadeklarovaná konstanta v seznamu.

Data Type: pole pro definování datového typu nově vytvářené konstanty.

Value: sekce, která slouží k zadání hodnoty deklarované konstanty.

Name: pole, ve kterém se zadává název nové konstanty.

RobotC

POUŽITÍ PROMĚNNÝCH A KONSTANT

Rozcestník


Deklarace proměnné

Deklarace proměnné v programovacím prostředí RobotC se skládá ze dvou částí. První je datový typ, kterého nabývá a druhá název proměnné. V našem příkladu je deklarována proměnná rychlost, která je datového typu integer.

 
 int rychlost;
 

Přiřazení do proměnné

Při přiřazování přidáváme do dříve deklarované proměnné konkrétní hodnotu. V programovacím prostředí RobotC je operátorem pro přiřazení znaménko =. V příkladu je proměnné rychlost, která byla nadeklarována jako integer, přiřazena hodnota 100. V druhé části je další možné použití proměnné, kdy do proměnné a přiřazujeme hodnotu proměnné b navýšenou o 3.

 
 rychlost = 100;
 
 a = b + 3;
 

Použití proměnné

Poté, co je proměnná deklarována, případně je do ní přiřazena nějaká hodnota, je možné ji použít v programu. Globálně deklarovaná proměnná může v programu nahrazovat opakované vyjadřování určité hodnoty.

Všechny tři kroky si nyní popíšeme na jednoduchém příkladu. V úvodu je nadeklarována proměnná rychlost datového typu integer. Do této proměnné je v dalším kroku přiřazena hodnota 100. Tato proměnná je v posledním kroku přiřazena dvěma motorům, čímž jsme docilili toho, že se oba motory budou otáčet vpřed s maximální rychlostí. Tento pohyb je ještě upraven příkazem wait1Msec(), kterým je docíleno toho, že se budou otáčet pouze 2 vteřiny.

 
task main()
{ 
 int rychlost;
 
 rychlost = 100;
 
 motor[motorC] = rychlost;
 motor[motorB] = rychlost;
 wait1Msec(2000);
}
 

Použití konstanty

Narozdíl od proměnné, která může svoji hodnotu měnit a být používána k různým dynamickým výpočtům, tak od konstanty se očekává určitá fixní hodnota, které bude nabývat a která se nebude měnit (například hodnota pí - 3,14). V programovacím prostředí RobotC se k deklarování konstanty používá klíčové slovo const. Stejně jako u proměnné, musí být i u konstanty určen datový typ, kterého bude nabývat. Poslední součástí deklarace konstanty je přiřazení její hodnoty pomocí operátoru =. Následné použití konstanty v programu je již stejné jaké u proměnné.

 
 const int rychlost = 50;
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (3 hodnocení)

Nemáte oprávnění přidat komentář.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří neporušují pravidla diskuze.