Chytrá závora

Naše závora už něco umí, ale měla by být ještě chytřejší.

Úprava modelu

K závoře přidej ultrazvukový senzor, který bude detekovat, zda není v prostoru závory nějaké auto. Z Lega a koleček vytvoř velmi jednoduché vozítko, které bude závoru testovat. 

Doplň program - vylepši závoru

Nyní vylepšíme závoru o další funkce.

Naprogramuj závoru tak, že se na stisknutí tlačítka otevře, chvíli vyčká, aby tam mohlo vjet auto. V okamžiku, kdy vjede do prostoru závory auto, tak ultrazvukový senzor kontroluje prostor tak, aby závora nešla dolů. Po odjetí vozítka (auta) z prostoru se závora zavře. V případě, že se závora otevře a nic do prostoru nevjede, tak se závora sama za 3s zavře. Po připojení senzorů se v pravém dolním rohu všimni, co se nám to tam zobrazuje. Pomůže ti to v nastavování závory.

Jakým jiným způsobem – signálem, lze závoru otevřít, než stisknutím tlačítka? (Kde se to používá?)

Úkol pro rychlé žáky

Pokud máte vše již hotové, doplňte závoru o autentické zvuky.

Doplň program - rozpoznej auto

Nyní vylepšíme závoru o další funkce.

K závoře přidej barevný senzor. Když rozpozná červené auto, automaticky zvedne závoru. Všechny ostatní funkce závory zůstávají.

Pokud ti toto funguje rozšiř ještě o další možnost. 
Červená vstupní karta - osobní automobil - pozdržení zvednuté závory 3 s.
Modrá vstupní karta - nákladní automobil - pozdržení zvednuté závory 5 s.
Nápověda pro rozšiřující část - SWITCH. 

Pokud už závora vpouští auta do parkoviště – správně se otevírá a zavírá – vypadá to, že je vše v pořádku. Co bychom ale také potřebovali u takového parkoviště zjišťovat, abychom byli dobří správci. Uveď možnosti, které jsou vhodné do reálného provozu i do LEGO simulace.