5. Mixér aneb Pracujeme s motorem

V dnešní hodině si vytvoříme a naprogramujete jednoduchý model malého kuchyňského mixéru.
Pracovat budeme s novým tzv. středním motorem, který naleznete v LEGO stavebnici. 
 
⚙️ Mixér si musíme nejprve sestavit. Jak by mohl vypadat, můžete vidět na obrázku níže.

5.1 Sestavení a připojení mixéru

Již jste mixér sestavili? Pokud ano, můžeme pokračovat. Nejprve ho připojte k řídicí jednotce. Pamatujete si, které porty používáme pro připojení motorů?
 
💡 TIP: Pro připojení všech motorů k řídící jednotce slouží výstupní porty označené písmeny A až D.

5.2 Začínáme programovat mixér

Otevřete programovací prostředí EV3 a řešte jednotlivé úkoly uvedené v záložkách níže.

Vytvořte program, který spustí mixér.

💡 TIP: Blok pro ovládání motoru naleznete v zelené paletě programových bloků. Nazývá se Medium Motor (střední motor).


POZOR: Při vytváření programu si vždy zkontrolujte, že ovládáte motor, který potřebujete. Výběr připojeného motoru provedete výběrem písmena (označení výstupního portu) v pravém horním rohu bloku. Na obrázku je vybrán port A.

❓ Z jakého důvodu se mixér otočil jen velmi málo a poté se zastavil?

Pokuste se na problém přijít. Experimentujte.

Do záložky 🆘 5.2.3 SOS můžete přejít, až pokud vyčerpáte všechny možnosti.

🆘💡 TIP: Podívejte se na parametry programového bloku a zjistěte, jak dlouho váš program trvá.

Zkuste měnit hodnoty a sledujte, co který parametr dělá.

Vytvořte program, díky kterému se mixér roztočí na 5 vteřin.

Pokuste se vymyslet řešení. Experimentujte.

🆘💡 TIP: Dobu otáčení motoru můžete přesně řídit dalšími režimy programového bloku (viz obrázek). Otáčení je možné provést po určitou dobu, o určitý počet stupňů nebo o určitý počet otáček motoru.

Ke stejnému výsledku někdy vede více cest.

Jak se program na obrázku liší od vašeho řešení? Dokážete zjistit, jak funguje?


💡 TIP: Blok s přesýpacími hodinami se nazývá Wait. Naleznete ho v oranžové záložce. Jeho úkolem je oddálit vykonávání další části programu. Má několik režimů. Na co čeká tento blok? 

5.3 Mixér s tlačítkem

Mixér, se kterým jsme nyní pracovali, je velmi nepraktický. Nedá se nijak ovládat ani zastavit.

⚙️Přidejte k němu proto tlačítko. Nezapomeňte − i to musí být propojeno s řídicí jednotkou.

💡 TIP: Všechny vstupní moduly se k řídicí jednotce připojují pomocí portů označených čísly 1 až 4.

5.4 Ovládáme mixér tlačítkem

Nyní mixér vylepšíme o řízení pomocí tlačítka. To bude sloužit k vypínání a zapínání mixéru.

Blok Wait nemusí být řízen jen časem, ale umí reagovat i na změnu polohy tlačítka senzoru. Tuto volbu naleznete mezi jeho režimy u dotykového senzoru.

🏷️ Rozlišujeme:
Externí tlačítka (Touch Sensor).
Tlačítka na řídicí jednotce (Brick Buttons).

Vylepšete svůj program tak, aby se mixér zapnul až po stisknutí tlačítka.

❓ Jak musíte program rozšířit, aby se mixér po stisknutí tlačítka spustil a po dalším stisknutí tlačítka znovu vypnul?

5.5 Dokážete opravit program?

Následující program k ovládání mixéru obsahuje chybu. Dokážete ji najít? Pokuste se ji také opravit.

📝 Co dělá blok, ve kterém jsou umístěny všechny ostatní příkazy?


📝 Jak by se program choval bez něj?


Přidejte do programu volbu pro rychlost 75 %.

5.6 Závěrečný úkol

Zákazník si u vás objednal nový, bezpečnější model mixéru. Ten poběží pouze v případě, že je tlačítko stisknuté. Při uvolnění tlačítka se vypne. Model bude navíc vybaven zvukovou i optickou signalizací běhu.

❗ Pro rozlišení dvou různých stavů se využívá podmínka, kterou znázorňuje blok Switch, který naleznete v oranžové záložce palety programových bloků.

Ta může být, stejně jako blok Wait, řízena tlačítkem.

Pokud je tlačítko stisknuto, vykonává se kód umístěný v sekci označené fajfkou ✔️
Pokud není stisknuto, tak kód v sekci označené křížkem ❌.

Zařiďte, aby mixér běžel jen v případě, že je tlačítko stisknuto. Po uvolnění tlačítka se vypne.

💡 TIP: Jednou z funkcí řídicí jednotky je i barevné podsvícení tlačítek pomocí LED (blok Brick Status Light). 

Vylepšete svůj mixér o světelnou signalizaci běhu.
V případě, že se mixér otáčí, bude řídicí jednotka např. podbarvena červeně, v klidovém režimu zeleně.

🙋🏻 Náš mixér je velmi tichý. Vylepšete ho i o zvukovou signalizaci běhu.

🙋🏻 5.7 Úkol pro rychlé žáky

Máte již všechny úkoly vyřešené a vaši spolužáci stále pracují? Vylepšete svůj mixér.

🙋🏻Vymyslete a naprogramujte, jak by mixér mohl fungovat v režimu, který nazveme kvedlačka.
💡 TIP: Nevíte, co je kvedlačka? Kvedlačka se používá např. na rozmíchání mouky s vodou, pro míchání vajíček či těsta na palačinky. Rychle střídá směry otáčení metly, aby došlo k dobrému promísení surovin (obsahu).

⚙️ Vylepšete konstrukci šlehací metly mixéru.