Závora na parkovišti

Řady obchodních domů, firem nebo skladů reguluje příjezd vozidel závorou či branou. Ačkoli je to relativně jednoduché zařízení, pomůže zabezpečit objekt před nežádoucím vjezdem cizích automobilů či např. zabránit přeplnění parkoviště.

Pokud se nejedná jen o ručně zvedanou závoru, bude s velkou pravděpodobností řízena elektronicky. To může být řešeno buďto jednoúčelovou elektronikou, která neumí nic jiného, nebo pomocí univerzálnějšího mikropočítače obsahující řídicí program.

6.1 Ukázka závory na parkovišti

Automated barrier at car park

6.2 Jak závory fungují

Závoru, např. tu na parkovišti či železničním přejezdu zná každý z nás. Zkus vysvětlit:

❓ 1. Jak závory fungují?
❓ 2. Jak mohou být závory ovládány?   
❓ 3. Jaké problémy a chyby mohou při provozu závory nastat?

6.3 Vlastní jednoduchá závora

Než začneme tvořit

📝 Sepište si, co by námi vytvářená závora měla umět.

📝 V jakých stavech se může nacházet? Co je ovlivňuje?  

📝 Jak bude závora ovládána?

⚙️ Sestavte závoru buďto podle svého či pomocí níže uvedeného návrhu.
 

💡 TIP: Pokud by rameno závory bylo moc těžké a šlo obtížně zvedat, můžete na opačném konci vytvořit protizávaží.


Zdá se vám úloha složitá? Nevíte, kde začít?
To je normální. Řada úloh se zdá být složitých do doby, než zjistíte, že se skládají z malých drobných propojených kroků. Tyto kroky pak můžete řešit a testovat samostatně a poté z nich opět skládat další složitější řešení.

💡 Čím začít?
Když nevíte, zkus něco jednoduchého. V našem případě např. zvednout závoru. Až ti to bude fungovat, zkus jí dát zase na své původní místo. Postupně přidávej další a další funkce, např. v horní poloze chvíli počkej, aby mohlo auto projet.

Druhý ze způsobů je si zkusit napsat, jaké vlastnosti bude robot mít a jaké činnosti bude vykonávat. Zkus být konkrétní. Vymysli a napiš je, ať víš, na čem pracovat. 

Závory jsou poháněny motory různých typů.
Který z uvedených bloků motorů pro tu svou použijete?


💡 TIP: Kromě správného typu motoru a portu si rovněž překontrolujte zda je síla motoru nastavena na vhodnou hodnotu. Velký výkon značně „škube“, malý zase není dostatečně silný k otevření závory.

🙋🏻 Prozkoumejte, jaký vliv na pohyb závory má poslední parametr „Break at End“.

Vymyslete, jak budete závoru ovládat.
K závoře přidejte tlačítko, které ji otevře. Aby mohlo auto projet, závora zůstane 4 sekundy otevřená. Poté se sama zavře.

Opakování detekce
Všimni si, že nejspíše musíte program neustále spouštět. To je velmi nepraktické. Zařiďte, aby se program automaticky opakoval a závoru šlo ovládat neustále dokola.

Zavírání závory
📝 Napiš, kdy na reálném parkovišti dojde k zavření závory.


📝 Kdo zavření provádí?


📝 Jak je možné, že nedojde k poškození auta předčasným zavřením závory? 


📝 Jak bys problémům předešel? Co bys mohl detekovat?

🙋🏻 Napadá tě, jaký senzor bys mohl použít?

🙋🏻 6.4 Úkoly pro rychlé žáky

K závoře přidejte zvukovou signalizaci, např. povolující vjezd či varovnou při uzavírání závory.

Jednou z funkcí řídicí jednotky je i barevné podbarvení tlačítek (blok Brick status Light).
Použij zelenou barvu pro povolení vjezdu a červenou pro zákaz.

Zdroje

Zdroj obrázku závory: Road closed with a barrier. JohnM 17:02, 3 June 2006 (UTC) CC BY-SA 3.0