6. Závora na parkovišti

Řada obchodních domů, firem nebo skladů reguluje příjezd vozidel závorou či branou. Ačkoli je to relativně jednoduché zařízení, pomůže zabezpečit objekt před nežádoucím vjezdem cizích automobilů či zabránit přeplnění parkoviště.

Pokud se nejedná jen o ručně zvedanou závoru, bude s velkou pravděpodobností řízena elektronicky. To může být řešeno jednak jednoúčelovou elektronikou, která ale neumí nic jiného, jednak pomocí univerzálnějšího mikropočítače obsahujícího řídicí program.

6.1 Ukázka závory na parkovišti

6.2 Jak závory fungují

Závoru, např. na parkovišti či železničním přejezdu zná každý z nás. Zkuste vysvětlit:

❓ 1. Jak závory fungují?
❓ 2. Jak mohou být závory ovládány?   
❓ 3. Které problémy a chyby mohou při provozu závory nastat?

6.3 Vlastní jednoduchá závora

Než začneme tvořit

📝 Sepište si, co by námi vytvářená závora měla umět.

📝 Ve kterých stavech se může nacházet? Co je ovlivňuje?  

📝 Jak bude závora ovládána?

⚙️ Sestavte závoru podle svého vlastního návrhu. Nebudete-li si vědět rady, můžete se inspirovat ve fotogalerii níže.
 

💡 TIP: Pokud by rameno závory bylo moc těžké a šlo obtížně zvedat, můžete na jeho opačném konci vytvořit protizávaží.


Zdá se vám úloha složitá? Nevíte, kde začít?
To je normální. Řada úloh se zdá být složitými do doby, než zjistíte, že se skládají z malých, propojených kroků. Tyto kroky pak můžete řešit a testovat samostatně a poté z nich opět skládat další, složitější řešení.

💡 TIP: Čím začít?
Když nevíte, čím začít, zkuste něco jednoduchého. V našem případě např. zvednout závoru. Až vám bude fungovat, zkuste ji dát zase na své původní místo. Postupně přidávejte další a další funkce, např. v horní poloze chvíli počkejte, aby auto mohlo projet.

Druhý ze způsobů je zkusit si napsat, které vlastnosti bude robot mít a které činnosti bude vykonávat. Zkuste být konkrétní. Vymyslete je a zapište, ať víte, na čem pracovat. 

Závory jsou poháněny motory různých typů.
Který z uvedených bloků motorů použijete pro svou závoru?


💡 TIP: Kromě správného typu motoru a portu si rovněž překontrolujte, zda je síla motoru nastavena na vhodnou hodnotu. Velký výkon značně „škube“, malý zase není dostatečně silný k otevření závory.

🙋🏻 Prozkoumejte, jaký vliv na pohyb závory má poslední parametr Break at End.

Vymyslete, jak budete závoru ovládat.
K závoře přidejte tlačítko, které ji otevře. Aby mohlo auto projet, závora musí zůstat 4 sekundy otevřená. Poté se sama zavře.

Opakování detekce
Všimněte si, že program musíte neustále spouštět. To je velmi nepraktické. Zařiďte, aby se program automaticky opakoval a závoru šlo ovládat neustále dokola.

Zavírání závory
📝 Napište, kdy dojde na reálném parkovišti k zavření závory.


📝 Kdo zavření provádí?


📝 Jak je možné, že nedojde k poškození auta předčasným zavřením závory? 


📝 Jak byste problémům předešli? Co byste mohli detekovat?

🙋🏻 Napadá vás, který senzor byste mohli použít?

🙋🏻 6.4 Úkoly pro rychlé žáky

K závoře přidejte zvukovou signalizaci, např. takovou, která bude upozorňovat na povolení vjezdu či varovat při uzavírání závory.

Zvukovou signalizaci doplňte i o optickou.
Použijte zelenou barvu 🟢 pro povolení vjezdu a červenou 🛑 pro jeho zákaz.