Hra "Kdo má lepší postřeh?"

Pomalu se nám už blíží konec. Co si zkusit vytvořit nějakou jednoduchou hru, ve které pak mezi sebou můžete soutěžit?

Nejen, že se zlepšíte v programování, ale protrénujete i váš postřeh.
Pojďme na to. 

11.1 Prozkoumáváme nové bloky

Hra se nám bude lépe vytvářet, pokud nejprve prozkoumáme, k čemu slouží nové bloky.

Úkol: Opakovaně spouštěj program a zjisti, k čemu slouží blok s hrací kostkou. Můžeš zkusit měnit i jeho parametry.

📝 Poznamenejte si k čemu si myslíte, že blok a jeho parametry slouží. K poznámce se poté můžete vracet.

⚙️ Pro další experiment nejprve připoj střední motor (medium motor) k portu A.

Úkol: Zjisti, co znamená na displeji vypisovaná hodnota.


Zkuste v bloku pro ovládání motoru měnit hodnoty otáčky z 1 na 2 a později i výkon z 50 na 100.
Jaký dopad měla změna na zobrazovanou hodnotu?

📝 Co jsme zjistili?

Úkol: V předchozím programu odstraňte první ze žlutých bloků se stopkami.
Jak a proč se změnila výsledná hodnota?📝 Co jsme zjistili?

Projděte si vaše odpovědi a připravte se na diskusi ve třídě.

11.2 Základní zadání hry „Postřeh“

Základem hry je měření a zobrazení rychlosti reakcí hráče. 

Hráč má za úkol po zobrazení určitého textu či symbolu co nejrychleji stisknout tlačítko. Hra by neměla reagovat na dřívější stisk.

Protože by po několika pokusech mohl hráč čas zobrazení symbolu předvídat, měl by se symbol zobrazovat v neočekávaný náhodný čas.  

⚙️💡 TIP: Tlačítka se Vám budou lépe mačkat, pokud jejich plocha bude větší. K tomu se výborně hodí menší ozubené kolečko.

11.3 Rozšíření „nejlepší čas reakce“

Aby hra hráče více zaujala, rozšíříme ji o zaznamenávání nejlepšího času reakce.

Pro začátek bude stačit, když na displeji bude zobrazen aktuální a nejlepší výsledek. Vymyslete, jak tyto hodnoty zaznamenat, odlišit a přehledně zobrazit.

🏆

🔬

🙋🏻 11.4 Restart jednotky

Zjistěte, jak se bude vaše hra chovat po vypnutí a opětovném zapnutí jednotky. Výsledek zdůvodněte.

🙋🏻 11.5 Další rozšíření hry

Hru můžete dle libosti rozšířit. Níže uvádíme několik námětů.

Startovní pistole (jednoduchá obtížnost)
Signál pro stisk tlačítka hráčem bude obohacen o zvukový signál.

Grafik (jednoduchá obtížnost)
I grafika je důležitá. Může hru velmi zpříjemnit či zpřehlednit. Pojďme hru vylepšit.

Spravedlivý statistik (střední obtížnost)
Hra kromě nejlepšího výsledku může evidovat i výsledek nejhorší. Můžete taktéž udělat hru „spravedlivější“. Proč by o výsledku musel rozhodovat jen nejlepší pokus a ne průměrná doba reakce ze sady např. 5 měření? 

Stisknout či nestisknout? (vysoká obtížnost)
Jaké reakce by člověk měl, když se musí rozhodovat, zda stisknout či nestisknout tlačítko. Pojďmě hráči zobrazovat sérii symbolů (např. smailíků), které musí rozlišit a reagovat jen na některé.

Duel (velmi vysoká obtížnost)
Proč neudělat hru rovnou pro dva hráče? Ti se mohou střídat a porovnávat své výsledky.

Jsme tým (velmi vysoká obtížnost)
Proč hrát proti sobě, když můžeme spolupracovat?

Vlastní nápad?
K nezaplacení :-)

Přejeme, ať máte spoustu nápadů a hra se vám líbí. 

💠

⏱️

11.6 Nezapomněli jste na něco? 

Ano, pojďme si zahrát. Vždyť si to zasloužíte.