Postřehová hra

Už nebudeme dělat jen vozítka, ale zkusíme si vytvořit i nějakou jednoduchou hru, ve které pak mezi sebou můžete soutěžit. 

Nejen, že se zlepšíš v programování, ale pak protrénuješ i svůj postřeh.

Pojďme na to. 

Stavba modelu 

Model pro hru je velmi jednoduchý. Skládá se pouze z hlavní kostky EV3 a dvou tlačítek (touch sensor). Pro přenášení je můžeme připojit k hlavní kostce. Až to budete mít naprogramové, můžete svůj model ale vylepšit. Třeba vytvořit ergonomické joysticky, které dobře padnou do ruky.

Zadání programu: Postřehová hra

Postřehová hra cílí na co nejrychlejší stisknutí v případě dvou stejných čísel na obrazovce.
Hra začíná náhodným losováním čísel v určitém časovém intervalu. Aby se čísla vůbec sešly, můžeš zkusit menší rozsah. 
Na obrazovce se tak postupně objevují vždy dvě čísla. Pokud jsou čísla stejné, musí hráč zmáčknout tlačítko.
V případě, že se strefil správně, dostane +1 bod. Pokud se spletl nebo to nestihl včas, bude mu bod odebrán (-1 bod.) 
Před každým losováním můžeme zobrazit aktuální bodový stav obou hráčů. 
Hra je určená pro 2 hráče. Později je to možné předělat až pro 4 hráče.

Zadání je poměrně rozsáhlejší. Rozmyslete si strukturu programu a jak budete postupovat. 

Program bude potřeba rozdělit na několik částí.
1. Losování čísel a zobrazení
2. Kontrola vstupu - stisknutí tlačítka 1
3. Kontrola vstupu - stisknutí tlačítka 2
4. Vyhodnocení po stisknutí

Losování

Vytvoř losování dvou čísel a zobrazuj je na displej s vhodným odstupem např. 2 s. 
Čísla budou zobrazena kousek od sebe. Nad nimi zobrazte text "Hra". 

Pro náhodná čísla využij bloku "Random". Pro testování použij rozsah 1-7, aby byla občas čísla shodná. Později to můžeš změnit.
Pro čísla využij ukládání do proměnných, protože s tím budeš dále pracovat.

Kdo to vlastně stisknul?

Nyní musíme vyřešit stisknutí tlačítek, tedy zjistit, kdo stiskl tlačítko. Nesmíme zapomenout, že potřebujeme zjišťovat ve stejný čas obě tlačítka. Vytvořte část programu, kde budete ověřovat, kdo stisknul tlačítko a pak pro každé jiné tlačítko přehrajete zvuk. 

Nyní opravdu budeme potřebovat, aby se program spustil ve více částech.
Spouštíme část - losování čísel.
Spouštíme část ověřování stisknutí tlačítka 1 a 2.
Informaci o tom, které tlačítko bylo stisknuto můžete přenést do vyhodnocení. 

Vyhodnocení

Přiřaď každému body.

Nyní jsme přenesli informaci o tom, kdo stiskl tlačítko jako první.
Dále musíme vyhodnotit, jestli to stiskl správně nebo špatně.

V části pro vyhodnocení vytvořte část, která provede:
-jsou-li čísla shodná, přidělí tomu, kdo tlačítko stiskl +1 bod
-v opačném případě bod odebere -1 bod
-hráči oznámí, kdo získává bod nebo o něj přichází
Po vyhodnocení pokračuje hra dále.


Po vyhodnocení stisknutí musíte zařídit, aby druhý hráč nemohl tlačítko stisknout.
Musíte rovněž zastavit losování čísel.
Pro ověření, zda jsou čísla shodná, můžete využít snadno proměnných, do kterých jste vložili čísla při losování. Nyní je jen porovnáte.
Využije se blok "Switch".

Už jen detaily

Nyní už je dokončíme všechny detaily v naší hře.

Hru obohať o zvuky - jako správně stisknuté tlačítko, špatně stisknuté tlačítlo.
Před každou hrou zobraz na displeji aktuální počet bodů.

Využij vhodně cyklů a zobrazení počtu bodů vlož před spuštění losování.