2. Oživení pojízdného robota

V dnešní hodině se naučíme řídit pojízdného robota, kterého jsme sestavili v minulé hodině.
Vezměte si svého robota a pusťte se do řešení.

2.1 Připojení motorů

Pro připojení všech motorů k řídicí jednotce slouží výstupní porty označené písmeny A až D.

Zkontrolujte, zda jsou motory na vašem robotu připojeny dle obrázku.

Náš sestavený robot. Všimněte si připojení motorů k portu D a A.

2.2 Začínáme - první program

První program jsme vám připravili. Stáhněte si ho klepnutím na ikonu vpravo a otevřete v programovacím prostředí LEGO Mindstroms EV3 Education. 

2.3 Spuštění programu

Program je nyní v počítači, ale je nutné ho nahrát do robota. Jeho řídicí jednotku je třeba s počítačem propojit, a to buďto pomocí USB kabelu či pomocí Bluetooth.

Nyní si vyzkoušíme jednodušší variantu s USB kabelem, ten najdete v krabici. Robota připojte a následujte další instrukce.

2.3.1 Kontrola připojení

To, že se robot správně připojil, poznáte např. zobrazením připojených senzorů a motorů v seznamu portů v pravém dolním rohu aplikace.

2.3.2 Když se připojení nezdařilo

Pokud se připojení nezdařilo, nejprve zkontrolujte, zda:
a) je řídicí jednotka zapnutá,
b) je správně připojen USB kabel,
c) máte pomocí vodičů (kabelů) k řídicí jednotce správně připojeny motory do portů A a D.

Pokud je vše v pořádku, zkontrolujte, vyhledejte a připojte jednotku dle obrázku. 

2.4 Učíme robota jezdit

Otevřete programovací prostředí EV3 a řešte jednotlivé úkoly uvedené v záložkách níže.


❓ Co se stane, pokud motory připojíte k daným portům dle obrázku, program nahrajete do řídicí jednotky a spustíte?

❗ Poznamenejte si, co si myslíte a až následně program otestujte.

📝 Co myslíme, že se stane?

📝 Co se stalo?


Přišli jste na správné řešení?


💡 TIP: Pro řízení robotů, kteří jsou poháněni dvěma motory, se používá blok Move Steering. Naleznete ho v zelené záložce programových bloků.

❗ Upozornění: Nezapomeňte při programování zvolit správné výstupní porty řídicí jednotky, ke kterým jsou motory připojeny (A + D).


❓ V čem se tento program liší od předchozího?

❓ Jaký pohyb robot vykoná nyní?

Testujte až poté, co odpovíte na otázky.

Pomocí programu na obrázku ujede robot určitou vzdálenost.

❓ Co musíte v programu změnit, aby robot ujel pouze polovinu této vzdálenosti? Vymyslete řešení a otestujte ho.


❓ Nyní pro vás máme jednu hádanku. Proč se robot po spuštění tohoto programu nerozjede?


💡 TIP: Zaměřte se na režimy programového bloku a ověřte, jak je robot v tomto případě řízen.

2.5 Souhrnný úkol − střídáme rychlosti

Nyní si vyzkoušíte, zda jste vše správně pochopili.

Vytvořte program, pomocí kterého robot ujede vzdálenost 4 otáček svých kol rychlostí 50 % a poté na dvě otáčky zrychlí na 100 %.

📈

2.6 Učíme robota vzdálenost

Protože již nejste úplní začátečníci, zkusíme, jak rozumíte programům.
Nejprve vymyslete (či odhadněte) správnou odpověď a poznamenejte si ji do připravených políček.

Váš úsudek poté otestujte vytvořením a spuštěním programu.

📝 Jaký je rozdíl mezi programy na obrázku?

📝 Pomocí kterého programu robot ujede delší vzdálenost?


Zamyslete se, vaši odpověď si poznamenejte. Poté otestujte, zda byl váš úsudek správný. Pokud ne, zjistěte, v čem vás programy zmátly. 

📝 Ve kterém případě robot urazí delší vzdálenost? Dokážete najít odpověď jen na základě obrázku?

📝 Jaký je rozdíl mezi oběma programy?

Poznamenejte si odpověď, následně programy otestujte a porovnejte odpověď s výsledkem.

📝 Kolik centimetrů robot ujede, pokud spustíme program na obrázku?

🙋🏻 Jakým způsobem by se to dalo zjistit i bez jeho spuštění? 

📝 Jak zajistíte, aby stejnou vzdálenost, jako v předchozí hádance, ujel robot zadáním ve stupních?

🙋🏻 Vytvořte program, pomocí kterého robot ujede co nejpřesněji 30 centimetrů.

2.7 Náročnější úkol

Nyní si vyzkoušíme, jestli umíte znalosti z předchozích úkolů použít k řešení složitějšího problému.

Vytvořte program, pomocí kterého robot ujede vzdálenost 5 otáček kol, poté se otočí o 90° vpravo a následně ujede dalších 5 otáček.

🙋🏻 2.8 Náročnější úkoly pro rychlé žáky

Otevřete programovací prostředí EV3 a řešte jednotlivé úkoly uvedené v záložkách níže.

Zařiďte, aby robot ujel 15 cm, pak na 3 vteřiny zastavil, poté se znovu rozjel a ujel 15 cm.

💡 TIP: Pro řešení úlohy se vám možná bude hodit blok Wait, který naleznete v oranžové paletě bloků. Jeho úkolem je oddálit vykonávání další části programu po zadanou dobu.

Zařiďte, aby robot ujel 30 cm, následně zastavil a zacouval zpět na počáteční pozici.

Zařiďte, aby robot ujel 30 cm, otočil se o 180° a dojel zpět na výchozí pozici.

2.9 Závěrečné ověření

Myslíte si, že už základní ovládání robota zvládáte? Máme pro vás závěrečný úkol.

Naprogramujte robota tak, aby projel následující dráhu, a to podle zadaných pokynů o délce i rychlosti pohybu.