Oživení pojízdného robota

V dnešní hodině se naučíme řídit pojízdného robota, kterého jsme si sestavili v minulé hodině. Vezměte si Vašeho robota a pusťte se do řešení.

2.1 Připojení motorů

Pro připojení všech motorů k řídící jednotce slouží výstupní porty označené písmenky A až D.

Zkontrolujte, zda máte motory na Vašem robotu připojeny dle níže uvedeného obrázku.

Náš sestavený robot. Všimněte si připojení motorů k portu D a A.

2.2 Začínáme - první program

První program jsme Vám připravili. Stáhněte si ho klepnutím na ikonu vpravo a otevřete v programovacím prostředí LEGO Mindstroms EV3 Education. 

2.3 Spuštění programu

Program je nyní v počítači, ale je ho potřeba nahrát do robota. Jeho řídicí jednotku je potřeba s počítačem propojit a to buďto pomocí USB kabelu či pomocí Bluetooth.

Nyní si vyzkoušíme jednodušší variantu s USB kabelem, který najdete v krabici. Robota připojte a následujte další instrukce.

2.3.1 Kontrola připojení

To, že se robot správně připojil poznáte např. zobrazením připojených senzorů a motorů v seznamu portů v pravém dolním rohu aplikace.

2.3.2 Když se připojení nezdařilo

Pokud se připojení nezdařilo, nejprve zkontrolujte, zda:
a) je řídicí jednotka zapnutá,
b) je správně připojen USB kabel,
c) máte k řídicí jednotce správně připojené motory pomocí vodičů (kabelů) do portů A a D.

Pokud je vše v pořádku, zkontrolujte, vyhledejte a připojte jednotku dle následujícího obrázku. 

2.4 Učíme robota jezdit

Otevřete programovací prostředí EV3 a řešte jednotlivé úkoly uvedené v záložkách níže.


❔ Co se stane, pokud motory připojíte k daným portům dle obrázku, program nahrajete do řídící jednotky a spustíte?

❗ Poznamenejte si, co si myslíte a až následně program otestujte.

Co myslíme, že se stane?

Co se stalo?


Přišli jste na správné řešení?


💡 TIP: Pro řízení robotů, kteří jsou poháněni dvěma motory se používá blok s názvem „Move Steering“. Naleznete ho v zelené záložce programových bloků.

❗ Upozornění: Nezapomeňte při programování zvolit správné výstupní porty řídící jednotky, ke kterým jsou motory připojeny (A + D).


❔ V čem se tento program liší od předchozího?

❔ Jaký pohyb robot vykoná nyní?

Otestujte až poté co odpovíte na otázky.

Pomocí programu na obrázku ujede robot určitou vzdálenost.

❔ Co musíte v programu změnit, aby ujel pouze polovinu této vzdálenosti? Vymyslete a otestujte.


❔ Nyní pro vás máme jednu hádanku. Proč se robot při spuštění tohoto programu nerozjede?


💡 TIP: Zaměřte se na režimy programového bloku a ověřte, jak je robot v tomto případě řízen.

2.5 Souhrnný úkol - střídáme rychlosti

Nyní si vyzkoušíme, jestli jste vše správně pochopili.

Vytvořte program, pomocí kterého robot pojede 4 otáčky motorů rychlostí 50 % a poté na dvě otáčky motorů zrychlí na 100 %.

📈

2.6 Učíme robota vzdálenost

Protože již nejste úplní začátečníci, zkusíme, jak rozumíte programům.
Nejprve vymyslete (či odhadněte) správnou odpověď a poznamenejte si ji do připravených políček.

Váš úsudek poté otestujte vytvořením a spuštěním programu.

❔ Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi programy na obrázku?

❔ Pomocí kterého programu robot ujede delší vzdálenost?


Zamyslete se, vaši odpověd si poznamenejte. Poté otestujte, jestli byl váš úsudek správný. Pokud ne, zjistěte v čem vás programy zmátly. 

❔ Ve kterém případě robot urazí delší vzdálenost? Dokážete najít odpověď jen na základě obrázku?

❔Jaký je rozdíl mezi oběma programy?

Poznamenejte si odpověď a následně programy otestujte a porovnejte odpověď s výsledkem.

❔ Kolik centimetrů robot ujede, pokud spustíme program na obrázku?

🙋🏻 Jakým způsobem by se to dalo zjistit i bez jeho spuštění? 

❔ Jak zajistíte, aby stejnou vzdálenost, jako v předchozí hádance, ujel robot zadáním ve stupních?

🙋🏻 Vytvořte program, pomocí kterého robot ujede co nejpřesněji 30 centimetrů.

2.7 Náročnější úkol

Nyní si vyzkoušíme, jestli umíte znalosti z předchozích úkolů použít k řešení složitějšího problému.

Vytvořte program, pomocí kterého robot ujede 5 otáček motoru, poté se otočí o 90° vpravo a následně ujede znovu 5 otáček motoru.

🙋🏻 2.8 Náročnější úkoly pro rychlé žáky

Otevřete programovací prostředí EV3 a řešte jednotlivé úkoly uvedené v záložkách níže.

Zadání: Zařiďte, aby robot ujel 15 cm, pak na 3 vteřiny zastavil a pak se znovu rozjel a ujel 15 cm.

💡 TIP: Pro řešení úlohy se vám možná bude hodit blok Wait, který naleznete v oranžové paletě bloků. Jeho úkolem je oddálit vykonávání další části programu po zadanou dobu.

Zadání: Zařiďte, aby robot ujel 30 cm, následně zastavil a zpět na počáteční pozici zacouval.

Zadání: Zařiďte, aby robot ujel 30 cm, otočil se o 180° a dojel znovu zpět na výchozí pozici.

2.9 Závěrečné ověření

Myslíte si, že už základní ovládání robota zvládáte? Máme pro vás závěrečný úkol.

Naprogramujte robota tak, aby projel následující dráhu a to podle zadaných pokynů o délce i rychlosti pohybu.