KURZ: Zasílání zpráv pomocí Bluetooth

  • Vytisknout

Řídící kostky nebo jiná zařízení obsahující Bluetooth modul mezi sebou mohou komunikovat bez nutnosti propojení pomocí kabelu nebo prostřednictvím počítače. Zprávy zasílané bezdrátově musí být nejprve správně definovány a následně odeslány. Definováním je myšleno zvolení správného datového typu, kterého zpráva, kterou se chystáme odeslat, nabývá. Samotné odeslání je poté realizováno způsobem specifickým pro každé programovací prostředí.

Zasílání zpráv V PROGRAMOVACÍCH PROSTŘEDÍCH

NXT-G

Blok pro zasílání zpráv

Rozcestník


UMÍSTĚNÍ BLOKU
Programový blok FPMessageWriteDraggedSend Message sloužící k odeslání zprávy pomocí Bluetooth nalezneme v paletě icon completeComplete > ActionAction.

Bluetooth send message

 

POPIS BLOKU

Blok FPMessageWriteDragged Send Message obsahuje celkem pět konektorů pro propojení s dalšími bloky:
connect Connection - port označující číslo zařízení, ke kterému je zařízení z něhož je zpráva odesílána, připojeno (0-3).

Mailbox Mailbox - označuje číslo příjemcovy schránky pro vložení zprávy (1-10).

TextIn Text - zpráva v podobě datového typu Text.

NumberIn Number - zpráva v podobě datového typu Number.

BooleanIn Logic - zpráva v podobě datového typu Logic.

 

PARAMETRY BLOKU

Bluetooth send message vyber

Pro odesílání zprávy pomocí Bluetooth v programovacím prostředí NXT-G má uživatel na výběr z tří typů zpráv. Výběr nalezne v sekci Message. Jedná se o možnosti Text, Number a Logic.

  • Text - nabývá datového typu Text (maximální rozsah = 58 znaků).

  • Number - nabývá datového typu Number (možný rozsah -2 147 483 648 - 2 147 483 647).

  • Logic - nabývá datového typu Logic (může nabývat hodnot True (pravda) nebo False (nepravda)).

 
Bluetooth send message block

Connection: sekce pro volbu portu označujícího číslo zařízení, ke kterému je zařízení z něhož je zpráva odesílána, připojeno (0-3).

Message: slouží pro zvolení datového typu odesílané zprávy a zadání jejího obsahu (hodnoty).

Mailbox: sekce pro výběr čísla schránky pro vložení zprávy (1-10).

RobotC

PŘÍKAZY PRO zasílání zpráv pomocí bluetooth

Rozcestník


Odeslání zprávy

K připojenému zařízení s Bluetooth modulem je možné v programovacím prostředí RobotC zaslat zprávu dvěma způsoby. Jednodušším z nich je příkaz sendMessage(). Tento příkaz umožňuje odeslat jednoduchou zprávu o délce 16 bitů. Pro použití vyžaduje zadat do závorky parametr v rozsahu od -32 767 do +32 767. Číslo vyjadřuje ID odesílané zprávy. Při použití je nežádoucí zadávat jako parametr číslo 0. Uvedením tohoto parametru vyjadřujeme, že odesílaná zpráva je prázdná.

 
sendMessage(IDzpravy); //Odesle zpravu pomoci Bluetooth.
 

Širší možnosti skýtá použití příkazu sendMessageWithParm(). Oproti předchozímu příkazu umožňuje odesílat tři hodnoty, každou o maximální délce 16 bitů. Může být využit například při bezdrátovém zasílání hodnot snímaných senzory jinému zařízení. Stejně jako u příkazu sendMessage(), je i zde nežádoucí použít jako parametr číslo 0.

 
sendMessageWithParm(IDzpravy, parametr1, parametr2); //Odesle zpravu o trech hodnotach pomoci Bluetooth.
 

Další funkce k odeslání zprávy

Rozšířenou možností odeslání zprávy pomocí Bluetooth je příkaz cCmdMessageWriteToBluetooth(nQueueID, nXmitBuffer, nSizeOfMessage). Jeho funkce je taková, že odešle zprávu dané délky uloženou v příslušné proměnné, pod vlastním ID mailboxu. Všechny tyto tři aspekty jsou povinnými parametry příkazu.

 
cCmdMessageWriteToBluetooth(IDzpravy, promenna, delka_zpravy); //Rozsirujici prikaz k odesilani zprav pomoci Bluetooth.
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hodnocení)