Řešení projektu FRVŠ 2012/2010

 • Vytisknout

PROJEKT FRVŠ 2012/2010

Úvod

V roce 2010 jsme získali z fondu rozvoje vysokých škol podporu projektu na nákup robotických stavebnic LEGO MINDSTORMS a přídavných modulů, které jsou určeny pro inovaci předmětu Periferní zařízení. Tyto stavebnice jsou v zahraničí, především v USA a Japonsku běžnou součástí výuky již na základních školách. V České republice tomu tak bohužel zatím není. Důležitý je vždy zájem studentů, finance, podpora a vzdělávání učitelů. Projekt tedy nespočívá jen v pouhém nakoupení stavebnic a jejich vložením do výuky, ale též ve tvorbě úloh a webových stránek, které budou podporou nejen pro naše studenty, ale i pro zájemce z jiných škol.

Hlavní cíle projektu

 • Modernizace a zkvalitnění předmětu Periferní zařízení.
 • Zpracování série výukových úloh.
 • Vytvoření veřejně přístupného informačního webu pro podporu výuky za pomoci LEGO MINDSTORMS EDUCATION.

Vedlejší cíle

Pro splnění těchto hlavních cílů je potřeba:

 • Nakoupit a vybavit učebny systémem LEGO MINDSTORMS EDUCATION. [řešitel]
 • Zpracovat sérii výukových úloh, sloužících pro inovaci výuky předmětu Periferní zařízení a též jako inspirace a podkladový materiál pro výuku na jiných školách. [řešitel, tým studentů]
 • Natočit a zpracovat videoukázky hotových funkčních úloh - názorná ukázka výsledku úlohy. [řešitel, tým studentů]
 • Vytvořit informační webu a jeho offline verzi na DVD [řešitel, tým studentů]
 • Zakomponovat úlohy a změny do výuky předmětu Periferní zařízení. [řešitel]

Pomoc studentů

Protože je projekt rozsáhlý a nebylo by v silách jediného člověka projekt samostatně vyřešit, bylo v projektu počítáno s pomocí studentů. Účast v projektu sice studentům nepřinese žádné studijní výhody, nicméně je to velká příležitost, jak se seznámit s novou technologií a jak mít možnost svým přičiněním ovlivnit další výuku na fakultě. Kromě toho, že je tvorba projektu záslužnou činností, bylo pamatováno i na drobnou odměnu aktivním spolupracujícím studentům.

Pomoc studentů spočívala zejména v následujících oblastech:

 • Tvorba nových úloh.
 • Doplnění informací (o systému, modulech, soutěžích, ...) na webu.
 • Natočení a sestřihání ukázkových videí.
 • Správa webu, sjednocení designu článků.

Činnosti jsou seřazeny podle důležitosti a náročnosti.

V roce 2010 se na projektu podílela 3členná skupina studentů, která výrazně pomohla ke splnění cíle. V současné době je počítáno již pouze s dobrovolností.


Organizační struktura

Organizační struktura nastiňuje personální obsazení, náplň rolí a zodpovědnost za určitou oblast.

ŘEŠITEL, SPRÁVCE, HLAVNÍ METODIK

Popis: Zodpovídá za řešení projektu, má na starosti nákup techniky, proplácení stipendií a výslednou obhajobu projektu. Dále se stará o rozdělení a organizaci práce, propojení jednotlivých dílčích oblastí. Při rozhodování má závěrečné slovo. Z pohledu hlavního metodika kontroluje kvalitu vlastních navržených úloh a kvalitu doprovodných textů.

Osoba: Tomáš Jakeš

SPRÁVCE WEBU

Popis: Stará se o funkčnost webu.

Osoba: Tomáš Jakeš

SPRÁVCE ČLÁNKŮ - GRAFIK

Popis: Stará se o celkový vzhled webu, přebírá od ostatních členů materiály k publikování, sjednocuje strukturu a vzhled.

Osoba: Tomáš Jakeš Lukáš Štich

EDITOR

Popis: Kontroluje kvalitu a kompletnost článků a vypracovaných úloh nejen z hlediska odborného, ale též z hlediska pravopisného a typografického. Z pohledu organizační struktury vede autory a spolupracuje se správcem webu.

Osoba: Tomáš Jakeš a Jan Hodinář

AUTOŘI ÚLOH A ČLÁNKŮ

Popis: Na základě vlastní práce se systémem Lego Mondstorms vytváří nové úlohy a články (např. informace o modulech, WRO, ...), které předávají editorovi. Při vypracovávání úloh a článků úzce spolupracují s hlavním metodikem. Z hlediska práce na projektu se jedná o nejdůležitější činnost.

Osoba: Jan Hodinář, Petr Simbartl, David Blecha

KAMERAMAN - FOTOGRAF

Popis: Natáčí a zpracovává výsledné úlohy vytvořené autory úloh pro jejich prezentaci. Dále připravuje podklady (fotografie) potřebné pro web (např. fota modulů či foto pro závěrečnou dokumentaci) a dokumentuje celkovou tvorbu projektu.

Osoba: Petr Simbartl


Web a informace na něm zobrazené

Úlohy

Web podle projektu má obsahovat minimálně 10 kompletně vypracovaných úloh.

Každá z úloh musí obsahovat:

 • zadání,
 • věkové a dovednostní určení,
 • zaměření úlohy,
 • obtížnost a doporučenou časovou dotaci,
 • popis řešení,
 • řešení (seznam použitých modulů (odkazující na popis modulů), schéma jejich zapojení, programové řešení úlohy),
 • závěr s videoukázkou hotové funkční úlohy.

O pořadí a formátu jednotlivých kroků proběhne diskuze.

Nejméně pět vytvořených úloh bude využívat pouze prvky nacházející se v sadě "9797 LEGO MINDSTORMS Education Základní souprava" a sadě "9648 Souprava technických dílů".

Úlohy WRO

Speciální rozšiřující sekcí budou přebrané úlohy z mezinárodní soutěže World Robot Olympiade, rozdělené do několika kategorií.

Součástí této sekce bude i popis mezinárodních soutěží s obecnými informace a věkovým rozdělením studentů do jednotlivých kategorií.

Úlohy by bylo vhodné lokalizovat do češtiny.

Informace k modulům

Každý z modulů obsahuje fotku, popis své funkce, obrázek bloku v programovém prostředí a příklad či příklady využití v praxi. Vhodné by bylo také moduly provázat se seznamem úloh.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hodnocení)