Žádost o přístup k metodickým materiálům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
děkujeme Vám za projevený zájem o naší učebnici a rozvoj informatického myšlení u žáků na Vaší škole či kroužku.

Protože je učebnice postavená na vlastní aktivitě žáků, bádání a řešení problémů, nechceme, aby tato řešení v podobě metodických listů byla žákům snadno dostupná.

Než v budoucích verzích vyřešíme možnost členské sekce, zvoli jsme variantu v podobě zaslání adresy na metodické listy po ověření pracovního emailu. Podíváme se na stránky Vaší organizace a po ověření Vám zpět zašleme odkaz. Vaše údaje poslouží pouze k zaslání odkazu a v případě přímo vysloveného zájmu i ke kontaktu ohledně informací o další inovaci učebnice. 

 E-mail nebudeme ukládat do žádné databáze ani ho předávat třetím osobám.

Vyžádat přístup

Pro získání přístupu k metodickým materiálům, prosím, vyplňte a odešlete formulář.
Použijte Váš pracovní email. V případě potřeby připojte i zprávu