Žádost o přístup k metodickým materiálům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
děkujeme Vám za projevený zájem o naší učebnici a rozvoj informatického myšlení u žáků na Vaší škole či kroužku.

Protože je učebnice postavená na vlastní aktivitě žáků, bádání a řešení problémů, nechceme, aby tato řešení v podobě metodických listů byla žákům snadno dostupná.

Než v budoucích verzích vyřešíme možnost členské sekce, zvoli jsme variantu v podobě zaslání adresy na metodické listy po ověření pracovního emailu. Podíváme se na stránky Vaší organizace a po ověření Vám zpět zašleme odkaz. Vaše údaje poslouží pouze k zaslání odkazu a v případě přímo vysloveného zájmu i ke kontaktu ohledně informací o další inovaci učebnice. 

 email nebudeme ukládat do žádné databáze ani ho využívat 

Vyžádat přístup

Pro získání přístupu k metodickým materiálům, prosím, vyplňte a odešlete formulář.
Použijte Váš pracovní email. V případě potřeby připojte i zprávu  

 Manuál online

Návod pro stavbu robota

Jak si robota sestavit? Vlevo najdete odkaz na stránku, na které naleznete podrobný návod stavby. Dejte se do toho!

Začínáme testovat

Abychom věděli, jaký obsah Vám zobrazit, zvolte, prosím svou roli.
Žákovskou rolí se dostanete přímo na první aktivitu učebnice.
Učitelská role Vás přesměruje na stránku s žádostí o udělení přístupu k metodickým materiálům. Nechceme totiž, aby žáci místo skutečného řešení problémů hledali zpracované odpovědi. 

Připojení a testování robota

Připojte si řídící jednotku EV3 k počítači pomocí USB kabelu.

TIP: Jestli jste zařízení připojili správně si ověříte v pravém dolním rohu EV3. Musíte zde vidět svoji jednotku v seznamu připojených zařízení.

Úkol pro rychlé žáky

Prozkoumejte programovací prostředí EV3, nalezněte vhodný programový blok v galerii ve spodní části prostředí a zařiďte, aby se robot rozjel.